Genelge Sayısı ve Konusu Genelge Tarihi
Genelge 1/2017: 2016 Mali Yılı hesaplarının Sayıştaya sunulması. 09.01.2017
Genelge 7/2016: Belediyeler tarafından tahakkuk ettirilen meslek vergileri. 07.09.2016
Genelge 6/2016: 2010-2011-2012-2013, 2014 ve 2015 yılı muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda ivedilikle Sayıştay'a ulaştırılması. 16.06.2016
Genelge 5/2016: 136/2014 bayramlık ödeneği D.51/2015 47/2010 sayılı yasa kapsamında 1/1/2011 tarihinden sonra yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmelerinde Bayramlık ödeneği hakkının düzenlenmiş olması koşuluna bağlı olarak bu ödeneğin 1/1/2011 tarihinden sonra istihdam edilen çalışanlara ödenmiş olması ve bugüne kadar geri alınmamış olması halinde geri alınmaması ödenip de geri alınmış veya hiç ödenmemiş olması halinde yasal faizleri ile hak sahiplerine ödenmesi ile ilgili genelgemizde bayramlık hakkı ödenecek kişilere faiz uygulanmasının yapılmasına yasal olanak olmadığı. 12.06.2016
Genelge 4/2016: 136/2014 bayramlık ödeneği D.51/2015 47/2010 sayılı yasa kapsamında 1/1/2011 tarihinden sonra yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmelerinde Bayramlık ödeneği hakkının düzenlenmiş olması koşuluna bağlı olarak bu ödeneğin 1/1/2011 tarihinden sonra istihdam edilen çalışanlara ödenmiş olması ve bugüne kadar geri alınmamış olması halinde geri alınmaması ödenip de geri alınmış veya hiç ödenmemiş olması halinde yasal faizleri ile hak sahiplerine ödenmesi ile ilgili genelgemizde bayramlık hakkı ödenecek kişilere faiz uygulanmasının yapılmasına yasal olanak olmadığı. 12.06.2016
Genelge 3/2016: Saymanlıkların ve saymanların Sayıştay'a bildirilmesi. 29.03.2016
Genelge 2/2016: 136/2014 bayramlık ödeneği D.51/2015 47/2010 sayılı yasa kapsamında 1/1/2011 tarihinden sonra yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmelerinde Bayramlık ödeneği hakkının düzenlenmiş olması koşuluna bağlı olarak bu ödeneğin 1/1/2011 tarihinden sonra istihdam edilen çalışanlara ödenmiş olması ve bugüne kadar geri alınmamış olması halinde geri alınmaması ödenip de geri alınmış veya hiç ödenmemiş olması halinde yasal faizleri ile hak sahiplerine ödenmesi. 04.03.2016
Genelge 1/2016: 136/2014 bayramlık ödeneği D.51/2015 47/2010 sayılı yasa kapsamında 1/1/2011 tarihinden sonra yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmelerinde Bayramlık ödeneği hakkının düzenlenmiş olması koşuluna bağlı olarak bu ödeneğin 1/1/2011 tarihinden sonra istihdam edilen çalışanlara ödenmiş olması ve bugüne kadar geri alınmamış olması halinde geri alınmaması ödenip de geri alınmış veya hiç ödenmemiş olması halinde yasal faizleri ile hak sahiplerine ödenmesi. 04.03.2016
Genelge 4/2015: 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 16(1) maddesi uyarınca kurum ve kuruluşlara ait hesapların Sayıştay'a ulaştırılması. 28.12.2015
Genelge 3/2015: 2010-2011-2012-2013 ve 2014 yılı muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda ve 28 Aralık 2015 tarihine kadar ulaştırılması. 18.12.2015
Genelge 2/2015: Sayıştay Başkanlığına yazılacak yazıların daha alt düzeyde imzalanarak gönderilmesi halinde bu yazılar dikkate alınmayacağı. 26.02.2015
Genelge 1/2015: 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 16(1) maddesi uyarınca kurum ve kuruluşlara ait hesapların Sayıştay'a ulaştırılması. 08.01.2015
Genelge 4/2014: 47/2010 sayılı Kamu çalışanlarının aylık ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasasına aykırı uygulamaları tespit etmek amacıyla Kurum ve Kuruluşların 47/2010 sayılı yasa kapsamında 1.1.2011 tarihinden sonra yapmış olduğu istihdamların maaş dökümlerini içeren dosyalarını ve yürürlükte kalan Toplu İş Sözleşmelerinin Sayıştay Başkanlığına sunulması. 16.10.2014
Genelge 3/2014: 47/2010 sayılı Kamu çalışanlarının aylık ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasasına aykırı uygulamaları tespit etmek amacıyla Belediyelerin 47/2010 sayılı yasa kapsamında 1.1.2011 tarihinden sonra yapmış olduğu istihdamların maaş dökümlerini içeren dosyalarını ve yürürlükte kalan Toplu İş Sözleşmelerinin Sayıştay Başkanlığına sunulması. 16.10.2014
Genelge 2/2014: 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında çalışanlara Kıdem Tazminatı hakkının kısıtlanması hakkında Hukuk Dairesi görüşü. 02.07.2014
Genelge 1/2014: Belediye Başkan ve Meclislerinin görev sürelerini aşan her türlü sözleşme ve borçlanmaların Bakanlar Kurulu Kararına tabi olduğu, Bakanlar Kuruluna sunulmayan borçlanma ve sözleşmelerden doğabilecek hertürlü mali sorumluluğun Belediye Meclis Kararında olumlu yönde imzası bulunan Başkan ve Meclis Üyelerinin olacağı. 03.04.2014
Genelge 3/2013: 2013 Mali Yılına ait hesapların en geç 4 Şubat 2014 tarihine kadar Sayıştay Başkanlığına sunulması. 26.12.2013
Genelge 2/2013: Belediyelerde gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarındaki uygulamarlada Belediye Meclisleri tarafından kabul edilen ve BKK tarafından onaylanan ihale tüzükleri hükümlerine uyularak mal ve/veya hizmet alımı yapılması. 21.03.2013
Genelge 1/2013: 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılan istihdamların maaş düzenlemelerinin ne şekilde yapılacağı. 07.03.2013
Genelge 4/2012: 2012 Mali Yılana ait hesapların Sayıştay'a sunulması. 21.12.2012
Genelge 3/2012: Belediyelerin gecikme zammına ilişkin uygulamaları. 27.07.2012
Genelge 2/2012: Kaymakamlıkların Polis Genel Müdürlüğü ile istişare içerisinde olup ruhsatsız silahlar hakkında yasal gereklerin yerine getirilmesi. 15.02.2012
Genelge 1/2012: 2011 Mali Yılana ait hesapların Sayıştay'a sunulması. 10.01.2012
Genelge 5/2011: Tüm Resmi daire kurum ve kuruluşların personel listelerinin talebi. 27.04.2011
Genelge 4/2011: 2010 Mali Yılana ait hesapların Sayıştay'a sunulması.
EK: Hesap Tabloları
20.04.2011
Genelge 3/2011: 2011 mali yılı bütçesinin Diğer Hizmet Alımları kalemlerinden ödenen istihdam nitelikli harcamalar. 02.03.2011
Genelge 2/2011: Belediye Meclis Kararları ile gecikme zamlarının tümünün veya bir kısmının bağışlanması. 28.02.2011
Genelge 1/2011: Belediye personel değişiklik yasası ile 65/2007 sayılı esas yasanın geçici madde intibak kuralların toplu iş sözleşmesi ve kıdem tazminatı. 24.02.2011
Genelge 16/2010: 2010 Mali Yılana ait hesapların Sayıştay'a sunulması. 27.12.2010
Genelge 2/2006: Belediye Kesin Hesap Tasarımları.
EK: Gelir - Gider Tabloları
13.12.2006